Công nghệ sản xuất hydro từ methanol nứt

công nghệ sản xuất methanol phân hủy hydro

Methanol nứt - công nghệ sản xuất hydro là một loại đu áp lực hấp phụ (psa) với methanol và nước làm nguyên liệu, đến một nhiệt độ nhất định và áp suất thông qua chất xúc tác vào để trộn trong một nhiệt độ nhất định và áp suất thông qua chất xúc tác cracking vào hỗn hợp khí hydro .

Đặc tính kỹ thuật:

Việc sản xuất công nghệ trưởng thành, an toàn và hoạt động đáng tin cậy.

Dễ nguồn nguyên liệu, thuận tiện lưu trữ vận chuyển, ổn định giá cả.

Quá trình này là ngắn gọn.

Một mức độ cao của tự động hóa, thao tác đơn giản, dễ dàng.

Có diện tích nhỏ, tiết kiệm đầu tư, thời gian hoàn vốn ngắn.

tiêu thụ năng lượng thấp, giá thành sản phẩm thấp.

Không ô nhiễm môi trường.

nguyên tắc phản ứng:

CH3OH và CO + h2-2 Q

CO + H2O và CO2 + H2 + Q

051541_309 (1)


post time: Sep-05-2018
WhatsApp Online Chat!