මෙතනෝල් කටහඩ සවනේවීම හයිඩ්රජන් නිෂ්පාදනය තාක්ෂණ

මෙතනෝල් විසංයෝජනය හයිඩ්රජන් නිෂ්පාදන තාක්ෂණය

උත්ප්රේරකයක් හරහා යම් උෂ්ණත්වයේ හා පීඩනයේ මිශ්ර කිරීමට බවට උත්ප්රේරකයක් හරහා යම් උෂ්ණත්වය හා පීඩනය හයිඩ්රජන් නිෂ්පාදනය තාක්ෂණය අමු ද්රව්ය ලෙස මෙතනෝල් හා ජලය සමග පීඩන හුවමාරු අධිශෝෂණ (PSA) කාරුණික වන අතර, හයිඩ්රජන් වායුව මිශ්රණයක් බවට මර්දනය දිගේලි - මෙතනෝල් මර්දනය දිගේලි .

තාක්ෂණික ලක්ෂණ:

පරිණත තාක්ෂණය, ආරක්ෂාකාරී සහ විශ්වාසනීය මෙහෙයුම් නිෂ්පාදනය.

අමුද්රව්ය පහසු මූලාශ්රය, ප්රවාහන ගබඩා පහසුව, මිල ස්ථාවරත්වය.

එම ක්රියාවලිය සංක්ෂිප්ත ය.

ස්වයංක්රීයකරණය ක ඉහළ මට්ටමක, සරල මෙහෙයුම, පහසු.

කුඩා, ඉතිරි ආයෝජන, කෙටි ආපසු ගෙවීමට ලබා දී ඇති කාලය ආවරණය කරයි.

අඩු ශක්ති පරිභෝජනය, නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු වේ.

පරිසර දූෂණය නැත.

ප්රතිචාරය මූලධර්මය:

CH3OH සහ සමාගම + h2-2 Q

ෙකො + H2O හා CO 2 + H2 + Q

051541_309 (1)


පශ්චාත් කාලය: සැප්තැම්බර්-05-2018
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!